प्राथमिक

सौ.विजया दीपक निरभवणे (मुख्याध्यापिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २४ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.राणी श्रीरंग गोसावी (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,बी.ए.
शाळेतील कार्यकाल : १७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.राजश्री रत्नाकर कोळी (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड., बी.ए.,
शाळेतील कार्यकाल : १६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १६ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.वृषाली विष्णू देवधर (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,बी.ए.
शाळेतील कार्यकाल : १० वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

श्रीमती. अंजली दीपक पाटील (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,बी.ए.
शाळेतील कार्यकाल : ८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.वैशाली रवींद्र कुलकर्णी (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,
शाळेतील कार्यकाल : ७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २१ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

श्रीमती. सुनंदा मुरलीधर बोजगे(सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ३३ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

श्री. मकरंद रमेश खाडे (सेवक)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : बी.ए.
शाळेतील कार्यकाल : १६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १६ वर्षे
शिकवत असलेले विषय :  

सौ. नलिनी राजेंद्रकुमार वळवी (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.सरिता हरेश बोटे.

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,बी.ए.
शाळेतील कार्यकाल : १६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १६ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ. स्मिता उमेश संभूस (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,एम.ए.,
शाळेतील कार्यकाल : १५ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १५ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

श्रीमती. वंदना ज्ञानेश्वर मगर (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,बी.ए.
शाळेतील कार्यकाल : १० वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.मंगला सुधाकर बारवे (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,एम,ए.,बी.एड.,
शाळेतील कार्यकाल : ७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.शोभना सुर्यकांत जावरे (सहशिक्षिका)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : डी.एड.,बी.एड .
शाळेतील कार्यकाल : ४ वर्षे>
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २० वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.ज्योती विजयकुमार अणावकर (लिपिक)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : प्राथमिक
शिक्षण : बी.कॉम
शाळेतील कार्यकाल : २९ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २९ वर्षे
शिकवत असलेले विषय :