पूर्व प्राथमिक

सौ. स्वाती लक्ष्मीकांत कुळकर्णी(बालविभाग प्रमुख)

शाळा / इयत्ता / माध्यम : पूर्व प्राथमिक
शिक्षण : M.COM मोंटेसरी टिचिंग कोर्स
शाळेतील कार्यकाल : १८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.रश्मी अतुल देवचके

शाळा / इयत्ता / माध्यम : पूर्व प्राथमिक
शिक्षण : B.com, Diploma in Library & Montesary Teaching
शाळेतील कार्यकाल : १५ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १५ वर्षे
शिकवत असलेले विषय :
सर्व विषय

सौ. ऋचा अतुल व्यापारी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : पूर्व प्राथमिक
शिक्षण : B.A(Eco) मोंटेसरी टिचिंग कोर्स
शाळेतील कार्यकाल : ७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.सायली संदिप गोखले

शाळा / इयत्ता / माध्यम : पूर्व प्राथमिक
शिक्षण : B.A.
शाळेतील कार्यकाल : २२ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २२ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ.सुनिता. प्रशांत .जोशी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : पूर्व प्राथमिक
शिक्षण : 12th pass, मोंटेसरी टिचिंग कोर्स,
संगीता उपान्त्य परिक्षा पूर्व सुगमसंगीत
व नाटयसंगीत कोर्स पूर्व
शाळेतील कार्यकाल : २०१० पासून कार्यरत ८ वर्षे पूर्व
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय

सौ. अर्चना. उमेश खैर

शाळा / इयत्ता / माध्यम : पूर्व प्राथमिक
शिक्षण : M.A,E.cced,DCA
शाळेतील कार्यकाल : २ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सर्व विषय