माध्यमिक

सौ.रेखा सुनील पुणतांबेकर

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : एम.एस.सी.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ३० वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ३० वर्षे, मुख्याध्यापिका १ वर्ष
शिकवत असलेले विषय : गणित, सायन्स

श्री.साईदास भिसू राठोड

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८ वी ते १० वी
शिक्षण : एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ३० वर्षे
शिकवत असलेले विषय : हिंदी

सौ.लीना ओक-मथू

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८ वी ते १० वी
शिक्षण : बी.एस.सी.,बी.पि.एड.,एम.ए.
शाळेतील कार्यकाल : २६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २६ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : विज्ञान, I.CT,शा.शि.

सौ. मुग्धा राजेंद्र साळुंखे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८ वी ते १० वी,
शिक्षण : एम.ए. बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २६ वर्षे.
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सा .शास्त्रे,

सौ.इंदिरा प्रमोद पाटील.

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए., बी.एड.,
शाळेतील कार्यकाल : १४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १४ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इकॉनॉमिक्स

श्री.खेमजी नाथ्या राऊत

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए., बी.एड.,
शाळेतील कार्यकाल : १२ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १२ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : मराठी,पर्यावरण

श्री.सुनील लोटन सोनावणे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए., बी.एड.,
शाळेतील कार्यकाल : ८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी

सौ.अरुणाबाई शिवदास चौरे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८ वी ते १० वी
शिक्षण : बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सा.शास्त्रे,मराठी,शा.शि.,I.C.T.

सौ.श्रद्धा सचिन जोशी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८ वी ते १० वी,
शिक्षण : बी.ए. बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १० वर्षे.
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १० वर्षे.
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी, संस्कृत(संयुक्त), व्यक्तिमत्व विकास

श्री.दिलवरसिंग मक^त्या तडवी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ५वी ते ७ वी
शिक्षण : बी.एस.सी., बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित,विज्ञान

श्री.विनायक विठोबा आभाळे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए., बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : मराठी,पर्यावरण

सौ. दीप्ती सुहास पंडित

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए., बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ९ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : S.P., B.K., CO.OP.

सौ.नेत्रा निलेश आळशी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १४ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी, समाजशास्त्र

सौ. पल्लवी राजेश

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.कॉम., बी.एड
शाळेतील कार्यकाल : ४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ५ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : S.P.,O.C., CO-OP.

सौ. विदुला अनिल साठे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ४ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : मराठी,स.शास्त्रे,N.C.C.(मुलींची)

सौ.सीमा गणेश बारभाई

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ५ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित,विज्ञान, I.C.T.

सौ.रेणू धम्म्शील कांबळे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ३० वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ३० वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी,व्यक्तिमत्व विकास

श्री.संदीप वसंत तांबे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.ए.,डी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २३ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २३ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी,विज्ञान

कु. लीना नरहर दाणी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ५ वी ते ७ वी
शिक्षण : एम.ए.
शाळेतील कार्यकाल : १९ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १९ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : संगीत, मराठी

सौ.लीना प्रसाद ठाकूर

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ५ वी ते ७ वी
शिक्षण : एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित,विज्ञान,हिंदी(गाईड)

सौ. मनीषा धनाजी केंद्रे.

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए.,डी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १५ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १५ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : मराठी,स.शात्रे.,परिसर-२

श्री.बाळासाहेब योगीराज शिंदे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : कनिष्ठ लिपिक
शिक्षण :  
शाळेतील कार्यकाल :  
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव :  
शिकवत असलेले विषय :  

सौ.ज्योती अमित ब-हाणपूरकर

शाळा / इयत्ता / माध्यम : ग्रंथपाल
शिक्षण :  
शाळेतील कार्यकाल :  
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव :  
शिकवत असलेले विषय :  

श्री. श्रीनिवास अंकुश भाटकर

शाळा / इयत्ता / माध्यम : मुख्य लिपिक
शिक्षण :  
शाळेतील कार्यकाल :  
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव :  
शिकवत असलेले विषय :  

श्री. दिपक लक्ष्मीकांत सराफ

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : H.S.C., I.T.I.
शाळेतील कार्यकाल : 1 वर्ष
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : 1 वर्ष
शिकवत असलेले विषय : प्रयोगशाळा सहाय्यक

श्री. विश्वास काशिनाथ गराटे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १४ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : राज शास्त्र

श्री.भास्कर काळूराम धुमाळ

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक सेवक
शिक्षण :  
शाळेतील कार्यकाल :  
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव :  
शिकवत असलेले विषय :  

श्री.शांतीलाल ब्रिजलाल परदेशी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.एस.सी.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ३० वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २६ वर्षे, उपप्राचार्य ४
शिकवत असलेले विषय : रसायनशास्त्र

श्री. नवनाथ गोवर्धन धावणे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक ,पर्यवेक्षक
शिक्षण : एम.कॉम.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : बी.के., अकाऊंट

सौ.रंजना संजय चंद्रमोरे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८ वी ते १० वी
शिक्षण : बी.एस.सी.,बी.एड..
शाळेतील कार्यकाल : १८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित, विज्ञान, I.CT

श्री. नामदेव बाळू चौधरी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक १०
शिक्षण : डी.एड.,बी.एड.,एम.ए.
शाळेतील कार्यकाल : २२ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २२ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी,मराठी, शा.शि.

श्री.दिगंबर कोंडू जोगमार्गे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ५ वी ते ८ वी
शिक्षण : एटीडी.एम,डी.एस.एम.
शाळेतील कार्यकाल : १८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : चित्रकला

सौ. समीक्षा शांताराम माने.

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.एस .सी., बी.एड.,
शाळेतील कार्यकाल : १४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १४ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : बायोलोजी

सौ.वैशाली चंद्रकांत नारखेडे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.एस.सी., बी.एड.,
शाळेतील कार्यकाल : ८ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित

सौ.विजया बापू लोंढे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८ वी ते १० वी,
शिक्षण : बी.ए. बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १० वर्षे.
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २२ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी,हिंदी, वाणिज्य

सौ.मुक्ता पोश+I गड्डपवार

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ५ वी ते १० वी,
शिक्षण : बी.ए. बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ८ वर्षे.
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ८ वर्षे.
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी, हिंदी, शा.शि. 

श्री.सुन्दरलाल बाजीराव मराठे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ८वी ते १० वी
शिक्षण : बी.एस.सी., बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २० वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २२ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित,विज्ञान,I.C.T.

सौ. प्रज्ञा संजय बापट

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए., बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ६ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : मराठी, हिंदी, इंग्रजी

सौ.नेहा नितीन जोशी

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ९ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ९ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : मराठी,संस्कृत संपूर्ण ,संयुक्त संगणक

श्री. दिलीप ज्ञानचैतन्य शितोळे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.एड
शाळेतील कार्यकाल : ४ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ४ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : संस्कृत,मराठी,शा.शि.

श्री. संजय झिपरू भोये

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.ए., बी.एड.,एम.ए.
शाळेतील कार्यकाल : १९ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १९ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित,हिंदी,इंग्रजी

श्री.उमेश आत्माराम कुंभार

शाळा / इयत्ता / माध्यम : उच्च माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ३ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ५ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : इंग्रजी

श्री.रणजीत निवासराव पाटील

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित,विज्ञान, I.C.T.

सौ.उमा मारुती पाखरे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २९ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ३० वर्षे
शिकवत असलेले विषय : हिंदी,गणित,चित्रकला,शा.शि.,वाणिज्य

श्री.निवृत्ती काशिनाथ खराटे.

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : एम.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : २१ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २१ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : सा.शास्त्रे, मराठी

श्री.ईश्वर रघुनाथ वरठा

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ५ वी ते ७ वी
शिक्षण : बी.ए.,बी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १७ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १७ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : मराठी,स.शात्र,हिंदी

सौ.राजश्री हनमंत राऊत

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : डी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : १६ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : १८ वर्षे
शिकवत असलेले विषय : गणित,विज्ञान,हिंदी

श्री.हिरामण कोंडाजी अहिरे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक
शिक्षण : डी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ३ वर्षे, ८ महिने
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ३ वर्षे, ८ महिने
शिकवत असलेले विषय : मराठी, हिंदी, स.शास्त्र, शा.शि.

श्री. गणेश श्याम बारभाई

शाळा / इयत्ता / माध्यम : कनिष्ठ लिपिक
शिक्षण :  
शाळेतील कार्यकाल :  
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव :  
शिकवत असलेले विषय :  

श्री.सचिन विठ्ठल हमरे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक ५ वी ते ७ वी
शिक्षण : बी.एड.,डी.एड.
शाळेतील कार्यकाल : ३ वर्षे, ७ महिने
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : ३ वर्षे, ७ महिने
शिकवत असलेले विषय : मराठी,हिंदी,विज्ञान,शा.शि.

श्री.कांताराम निवृत्ती जाधव

शाळा / इयत्ता / माध्यम : वरिष्ठ लिपिक
शिक्षण :  
शाळेतील कार्यकाल :  
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव :  
शिकवत असलेले विषय :  

सौ. सुरेखा भास्कर देवडे.

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक सेवक
शिक्षण :  
शाळेतील कार्यकाल :  
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव :  
शिकवत असलेले विषय :  

श्री.विठ्ठल शंकर हमरे

शाळा / इयत्ता / माध्यम : माध्यमिक सेवक 
शिक्षण : ८ वी पास
शाळेतील कार्यकाल : २१ वर्षे
शिक्षक/शिक्षिका म्हणून अनुभव : २१ वर्षे
शिकवत असलेले विषय :