लोकमान्य गुरुकुल पूर्व प्राथमिक विभाग रंजक आठवडा प्रयोग ४.....

दिनांक: 11-Jan-2019


रंजक आठवडा प्रयोग ४  हवेचा प्रयोग

फुग्याचा प्रयोग

 कागदाचे तुकडे  हवा आली की उडतात.