टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित भास्कराचार्य संगणक प्रशिक्षण केंद्राचा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तम यश मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल असा अतिशय उत्कृष्ठ उपक्रम....

दिनांक: 10-Nov-2017


टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित भास्कराचार्य संगणक प्रशिक्षण केंद्राचा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तम यश मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल असा अतिशय उत्कृष्ठ उपक्रम....
टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित भास्कराचार्य संगणक प्रशिक्षण केंद्राचा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तम यश मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल असा अतिशय उत्कृष्ठ उपक्रम....
टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित भास्कराचार्य संगणक प्रशिक्षण केंद्राचा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तम यश मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल असा अतिशय उत्कृष्ठ उपक्रम....