लक्ष मराठी इंग्रजी पुस्तकांची पुस्तक जत्रा

दिनांक: 07-Nov-2015
 

लक्ष मराठी इंग्रजी पुस्तकांची
पुस्तक जत्रा

दि. ७, ८,९ नोहेंबर २०१५
वेळ सकाळी १०.०० ते रात्री ९. ०० वाजे पर्यंत

स्थळ 

टिळक नगर विद्यामंदिर टिळक नगर डोंबिवली (पू.)